Ustrezno zdravstveno zavarovanje je lahko:

Upravna enota ne preverja višine zavarovalne vsote zdravstvenega zavarovanja.

V primeru, da je namen vašega bivanja v Sloveniji zaposlitev ali delo, vas mora delodajalec z obrazcem M-1 prijaviti v obvezna socialna zavarovanja, del katerega je tudi zdravstveno zavarovanje, vendar je delodajalec to dolžan narediti z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi. Za vmesni čas, med prihodom v Slovenijo in dejanskim začetkom opravljanja dela, morate predložiti dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju. Ker je zaradi postopka odločanja nemogoče napovedati vaš prihod na ozemlje Slovenije in dejanski začetek dela, je dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju eden od pogojev za izdajo dovoljenja za prebivanje (ga je potrebno priložiti prošnji). Upravna enota  preveri ali vaše zavarovanje krije koriščenje vsaj nujne zdravstvene storitve na ozemlju Slovenije in sicer vsaj za čas do predvidenega začetka opravljanja dela.

Državljani države, s katero ima Slovenija sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju, ustrezno zdravstveno zavarovanje, kot pogoj za izdajo dovoljenja za prebivanje, izkažejo z izpolnjenim obrazcem »Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v Republiki Sloveniji«.

Če ste v Sloveniji že zaposleni ste vi (lahko tudi vaši družinski člani, ki z vami v Sloveniji bivajo), vključeni v obvezni zdravstveni sistem, ki krije nujne in osnovne zdravstvene storitve, kar zadošča za ustrezno zdravstveno zavarovanje. Več o zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji si preberite TUKAJ.