Izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni  je namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javnoveljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene (na primer za pridobitev slovenskega državljanstva). Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela.

K izpitu lahko poleg Centra za slovenščino pristopite tudi pri enem od pooblaščenih izvajalcev s Potrdilom o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, ki ga izda upravna enota. Za vložitev vloge na upravni enoti in izdajo potrdila boste odšteli 22,60 EUR.

Stroške prvega opravljanja preverjanja znanja krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje  (t.i. AMIF).

info: gp.uoim@gov.si