Izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni  je namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javnoveljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene (na primer za pridobitev slovenskega državljanstva). Izpiti iz znanja slovenščine so sestavljeni iz pisnega in ustnega dela.

K izpitu lahko pristopite pri katerem od izvajalcev s Potrdilom o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, ki ga izda upravna enota. Za vložitev vloge in izdajo potrdila boste morali odšteti 22,60 EUR.

Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krijeta Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje  (t.i. AMIF).

Pomembno opozorilo:

Spremenjen in dopolnjen je bil Zakon o tujcih, ki prinaša spremembe pogojev za opravljanje tečajev slovenskega jezika in za opravljanje znanja slovenskega jezika na osnovnem nivoju!

Sedanji pogoji za opravljanje tečajev slovenskega jezika in za opravljanje znanja slovenskega jezika na osnovnem nivoju veljajo do uveljavitve sprememb, torej do 26. maja, 2023.