Starši lahko otroka vpišejo tudi v zasebni vrtec ali zasebno šolo, ki izvaja mednarodni program v tujem jeziku in je registriran pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Seznam mednarodnih šol in vrtcev je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Učencem osnovne šole, ki bodo obiskovali zasebno šolo, ki izvaja mednarodni program v tujem jeziku, bo ta šola izdala spričevalo, ki bo imelo značaj tuje listine. V kolikor bi te osebe želele nadaljevati izobraževanje na srednji šoli, ki izvaja javno veljavni srednješolski program oziroma na višji šoli, ki izvaja višješolski študijski program, se morajo ravnati v skladu z določbami Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.