Običajno prebivališče je kraj, v katerem oseba stanuje vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu zaradi osebnih in poklicnih vezi ali v primeru osebe brez poklicnih vezi zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesno povezavo med to osebo in krajem, v katerem živi. Za običajno prebivališče osebe, katere poklicne vezi so v drugem kraju kakor njene osebne vezi in ki zaradi tega živi v različnih krajih v dveh ali več državah, se šteje kraj njenih osebnih vezi, če se ta oseba redno vrača v ta kraj. Kadar oseba živi v državi, da bi izpolnila nalogo z določenim trajanjem, ni treba, da je ta zadnji pogoj izpolnjen. Obiskovanje univerze ali šole v drugi državi ne pomeni prenosa običajnega prebivališča.

Če v Sloveniji nimate običajnega prebivališča, imate le prijavljeno prebivališče, pri vožnji motornega vozila uporabljate svoje nacionalno vozniško dovoljenje. Ko nacionalno vozniško dovoljenje ni v skladu s Konvencijo o cestnem prometu, morate poleg nacionalnega vozniškega dovoljenja imeti tudi mednarodno vozniško dovoljenje.