Do subvencije šolske prehrane so upravičeni učenci/dijaki, ki imajo status šolajočega v RS (do kosila so upravičeni samo učenci, do malice pa učenci in dijaki). Upravičenost ni vezana na državljanstvo RS. Do subvencije šolske prehrane je lahko upravičen tudi tujec, če se šola v RS in je prijavljen na kosilo ali malico ter če izpolnjuje ostale zakonsko določene pogoje.

Staršem v veliki večini primerov ni več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije šolske prehrane, saj šole upoštevajo podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če nimate veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.