• A-
  • A+

Vključevanje v slovensko družbo

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Osnovna oblika zdravstvenega zavarovanja je obvezna za vse osebe v Republiki Sloveniji. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije le stroške osnovne zdravstvene oskrbe in ne zagotavlja kritja vseh stroškov, ki nastanejo pri zdravljenju.

Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, učencem in študentom, ki se redno šolajo, ter pri nekaterih boleznih in stanjih, pri drugih storitvah pa obvezno zavarovanje zagotavlja le določen odstotni delež cene storitve.

Obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji ureja Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, na katerega se lahko obrnete tudi z dodatnimi vprašanji.