Državni zbor Republike Slovenije je 30. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2F, ki je bil 12. aprila 2021 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 57/21.

Novela ZTuj-2F začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 27. aprila 2021, uporabljati pa se začne trideseti dan po njegovi uveljavitvi, to je 26. maja 2021.

Poglavitne rešitve novele ZTuj-2F so predstavljene na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

107. člen novele ZTuj-2F določa, da je za izvajanje programov učenja slovenskega jezika, spoznavanje slovenske družbe in informiranje tujcev, ki niso državljani EU, pristojen Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Novela torej prenaša pristojnost za izvajanje naštetih področij iz Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Informacije na spletni strani infotujci.si bodo posodobljene v kratkem v skladu z novelo ZTuj-2F